ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

Tel 0 5651 1565 ต่อ 105,106 | fdapv61@fda.moph.go.th

   
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเปิดเสร็จ
 
ขอบเขตการให้บริการ<
ช่องทางการติดต่อ
ขั้นตอนการให้บริการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 
อาหาร
ยา
เครื่องมือแพทย์
เครื่องสำอาง
วัตถุอันตราย
วัตถุเสพติด
การนำเข้า ณ ด่าน
แนวทางการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
GMP ยา
GMP เครื่องมือแพทย์
-GMP อาหาร
GMP วัตถุอันตราย
GMP เครื่องสำอาง
บริการสุขภาพ
  คลินิก
  ขั้นตอนการขอใบอนุญาตคลินิก
 
แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
แบบ สพ.1,2,5,6,18
 
ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่
 
แบบตรวจคลินิกเวชกรรม58
สำหรับประชาชน
  การรับคำขออนุญาตอาหาร
  การรับคำขออนุญาตยา
  การรับคำขออนุญาตสถานพยาบาล/สปา
  การรับคำขออนุญาตเครื่องสำอาง
  การรับคำขออนุญาตเครื่องมือแพทย์
  การรับคำขออนุญาตวัตถุอันตราย
คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาต
ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  การรับคำขออนุญาตวัตถุเสพติด
สืบค้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับ อนุญาต
สถานที่ตั้ง
 
 

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคเเละเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 
   
:: บริการของเรา ::  
บริการจดทะเบียนอนุญาตสำหรับ
  สถานที่ผลิตอาหาร( ขอ อย.) สถานที่ผลิต นำเข้า ขายยา
  วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด สถานพยาบาล
  ถาม - ตอบ  
บริการรับสมัครสอบ
   
  -รับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาจิตวิทยาคลินิก
 
     
และรับบริการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฟรี!!

สำนักอาหาร


การ Download แบบฟอร์ม

 

สำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ
ดาวโหลด แบบคำขอสถานพยาบาล
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2007. uthaithanifda.com